Ki ne ismerné Arany János: A fülemile c. vers kezdő sorait

 „Hajdanában, amikor még
Így beszélt a magyar ember:
Ha per, úgymond, hadd legyen per!”

„Ha per, úgymond, hadd legyen per!”

Mi a mediáció?

  • Miért pereskedne, ha van más lehetőség a vitarendezésre?
  • Miért bizonyítgatná múltbéli sérelmeit vagy vélt igazát hosszadalmas, bonyolult és költséges jogi procedúrákon keresztül?
  • Miért bízná ügyvédre képviseletét, bíróra döntését, ha Ön saját maga is megteheti?

„Ilyen ügyről,
Madárfüttyről,
Mit sem tud a corpus juris;”

 

A konfliktusok több forrásból származhatnak és nem feltétlenül képeznek jogalapot, jogszabály hiányában a mediáció lehet a megoldás.

Ezek lehetnek például:

  • kapcsolati konfliktusok – amit erős érzelmi kötődés, negatív viselkedési forma okoz
  • érték konfliktusok – más-más értékrendek képviselete
  • strukturális konfliktusok – eltérő szabályozás, hatalmi, anyagi erőforrások egyenlőtlensége
  • információs konfliktusok – információ hiánya, bősége, téves információ
  • érdekkonfliktus – egymással szemben álló érdekek

A konfliktus egy folyamat, amelynek kezdeti szakaszában még közvetlenül szót tudnak érteni a felek, de egy következő etapban már szükség lehet egy harmadik fél bevonására, aki hozzásegíti a vitapartnereket a megoldás megtalálásában.

A konfliktusok, viták rendezését – akár konkrétan megjelenik az anyagi vonzata, akár közvetetten okozhat pénzügyi veszteséget – nagyon sok esetben jóval költségesebb jogi útra terelni. Az illetékek, ügyvédi és szakértői díjak és a hosszadalmas, akár évekig eltartó peres időszak egyéb anyagi következményei a vita nem rendezéséből fakadó többlet kiadások nincsenek arányban a vita tárgyát képező kár mértékével, nem beszélve a társuló, folyamatos stresszhatásoktól.

„De hol is akadna ügyvéd
Ki a fülemile füttyét
Mai napság felvállalja!?”

Judge female hand hold a gavel on law court bench, overhead. Justice and punishment concept
Business problems, debt, credit loan bankruptcy. Lawyer receive sad news, bills, fired, divorce