"Elvész igazságod, ha túl sokat pörölsz"

Publilius Syrus

Mediáció -
kulcs a megállapodáshoz

A mediáció diszkrét, gyors és költséghatékony konfliktuskezelési és vitarendezési eljárás, amiben – a közvetítő bevonásával – a felek önkéntesen vesznek részt. A mediáció célja, hogy a vitában álló felek között kölcsönösen előnyös, nyertes -nyertes megállapodás jöjjön létre. A mediáció során a felek egyenlő elbánásban részesülnek; a kétoldalú meghallgatás elvét érvényesítendő előre rögzített szabályok betartásával és elfogadott keretek között képviselik igényeiket, szükségleteiket, érdekeiket és fejtik ki álláspontjukat. A vita rendezésében – közvetítő segítségével – közösen vázolják fel megoldási elképzeléseiket és jutnak kompromisszumra, legjobb esetben konszenzusra. A mediáció eredménye az egyezség megkötése, amely kizárólag a vitában érintett feleken múlik; a megállapodásba foglalandó kötelezettségeikről a felek saját maguk döntenek, az arról való döntés és az egyezségben vállaltak teljesítésének felelőssége is az övék!

„A viták romboló hatást gyakorolnak a kapcsolatra.
Az egyik fél nyer, a másik veszít,
a probléma azonban nem oldódik meg.”

Gary Chapman

Szolgáltatásaim

Gazdasági mediáció:

Anyagi természetű viták rendezése bármilyen területen – jogi személyek és magánszemélyek számára egyaránt.

Üzleti mediáció

Szervezeti mediáció

Társasházi mediáció

Magánszemélyek számára

A szolgáltatás díja: 15 e Ft/óra (mentes az ÁFA alól)

Mediációs ülés időtartama: max. 3 óra

Megállapodás szerkesztése: 2 e Ft/oldal, min. 5 e Ft.

Üzleti és szervezeti mediáció egyedi megállapodás szerint.

„Az érzelmek önmagukban se nem jók, se nem rosszak -
csupán az élet eseményei által kiváltott pszichés reakciók.”

Gary Chapman

Ki a mediátor?

A mediátor (közvetítő) egy független, pártatlan harmadik fél, aki a vitában álló felek között közvetít és elősegíti, hogy a vitájukat lezáró megállapodás jöjjön létre. A mediátor a vita tartalmába nem avatkozik bele, a mediációs folyamatot irányítja; lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint, szabályozott keretek között moderálja a felek közötti tárgyalást. Betartatja a kulturált vita szabályait, biztosítja a párbeszéd konstruktív légkörét.  A mediátor segít a feleknek feltárni igényeiket, szükségleteiket, érdekeiket és a különféle megoldási lehetőségeket. Közreműködik a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában. A mediátor tevékenysége az ügyfelek bizalmán alapul, munkája során teljes titoktartás kötelezi.

A közvetítői tevékenység törvényileg szabályozott és ellenőrzött. A közvetítő az Igazságügyi Minisztérium névjegyzékében szerepel, és a kötelező továbbképzések folyamatos teljesítésével garantálja a szakmai felkészültségét ügyfelei számára. 

Általános tapasztalat:

78%

Egyezség kötés

88%

Teljesített vállalások

5 tipp, hogy mikor forduljon hozzám?

“Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk,
hanem azért is, amit nem teszünk meg.”

Lao-ce

HOGYAN MŰKÖDÜNK?

1. Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségek bármelyikén. Ha a Küldjön üzenetet űrlap kitöltésével megadja adatait, leírja röviden a problémakört, én rövid időn belül felkeresem Önt.

4. Első közvetítői megbeszélés

A nyilatkozat elfogadása esetén, az arról szóló írásos nyilatkozatban egyidejűleg értesítem mindkét felet az első közvetítői megbeszélés helyszínéről, időpontjáról, a megbeszélés várható időtartamáról - On-line mediáció esetén az alkalmazott felületről.

7. Eljárás befejezése

Ha felek megegyeznek, egy írásos megállapodást írnak alá. Amennyiben nincs egyezség, a mediátor rögzíti az eljárás eredménytelenségét. Az eljárás itt befejeződik!

2. Írásbeli felkérés

Letölthető dokumentum, amit a mediációt kezdeményező fél/felek kitöltve aláírva eljuttat/nak hozzám.

5. Eljárás megindulása

Az első közvetítői megbeszélésen elhangzottak alapján, ha úgy döntenek a felek, hogy kérik a mediációt, akkor ezt írásos nyilatkozattal teszik meg, egyben megállapodnak a mediátor díjazásának viseléséről. Az eljárás innen indul!

8. Nyomon követés

Felek igényelhetik, hogy a mediátor a megállapodásban vállalt kötelezettségek időbeni teljesítését figyelemmel kísérje, illetve amennyiben a teljesítésben bármilyen oknál fogva elakadás jelentkezik, akkor segítse a feleket a megállapodás esetleges módosításában.

3. Nyilatkozat a mediátori felkérésről

A mindkét fél által aláírt írásbeli felkérés kézhezvételét követő 8 napon belül nyilatkozatot kapnak tőlem a felkérés elfogadásáról. (Amennyiben összeférhetetlenség állna fenn, akkor e miatt a felkérés elutasításáról hivatalos értesítést küldök.)

6. Mediációs ülés

A vitától és a partnerektől függően lehet 1 vagy több alkalommal, ülésenként max. 3 óra.

1. Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségek bármelyikén. Ha a Küldjön üzenetet űrlap kitöltésével megadja adatait, leírja röviden a problémakört, én rövid időn belül felkeresem Önt

2. Írásbeli felkérés

Letölthető dokumentum, amit a mediációt kezdeményező fél/felek kitöltve aláírva eljuttat/nak hozzám

3. Nyilatkozat a mediátori felkérésről

A mindkét fél által aláírt írásbeli felkérés kézhezvételét követő 8 napon belül nyilatkozat kapnak tőlem a felkérés elfogadásáról. (Amennyiben összeférhetetlenség állna fenn, akkor e miatt a felkérés elutasításáról hivatalos értesítést küldök.

4. Első közvetítői megbeszélés

A nyilatkozat elfogadása esetén, az arról szóló írásos nyilatkozatban egyidejűleg értesítem mindkét felet az első közvetítői megbeszélés helyszínéről, időpontjáról, a megbeszélés várható időtartamáról. On-line mediáció esetén az alkalmazott felületről

5. Eljárás megindulása

Az első közvetítői megbeszélésen elhangzottak alapján, ha úgy döntenek a felek, hogy kérik a mediációt, akkor ezt írásos nyilatkozattal teszik meg, egyben megállapodnak a mediátor díjazásának viseléséről. Az eljárás innen indul!

6. Mediációs ülés

A vitától és a partnerektől függően lehet 1 vagy több alkalommal, ülésenként max. 3 óra.

7. Eljárás befejezése

Ha felek megegyeznek, egy írásos megállapodást írnak alá. Amennyiben nincs egyezség, a mediátor rögzíti az eljárás eredménytelenségét. Az eljárás itt befejeződik!

8. Nyomon követés

Felek igényelhetik, hogy a mediátor a megállapodásban vállalt kötelezettségek időbeni teljesítését figyelemmel kísérje, illetve amennyiben a teljesítésben bármilyen oknál fogva elakadás jelentkezik, akkor segítse a feleket a megállapodás esetleges módosításában

COMEDIATOR – TÁRS A VITARENDEZÉSBEN!

RÓLAM

Kósz Ágota vagyok, gazdasági mediátor, MBA szakos menedzser, külkereskedelmi üzemgazdász.

Pályafutásom során számos szakmai-funkcionális területen, több szintű vezetői beosztásban dolgoztam állami tulajdonú társaságokban és non-profit (közhasznú) szervezetekben. Az utóbbi években saját tulajdonú társas és egyéni vállalkozásomat vezetem.

Munkámban különféle érdekcsoportokkal, irányító testületekkel való együttműködésben láttam el szervezési-koordinációs feladatokat, sokrétű gyakorlati tapasztalatot szereztem például vállalkozói érdekképviseleti tevékenységben, szervezeti átalakulásokban, projekt menedzsmentben, válság- és változásmenedzsmentben kialakult konfliktusok tárgyalásos rendezésében.

Természetesen én sem vagyok kivétel! Mint mindannyian, én is számtalan konfliktushelyzetben találtam magam már életem során. Bár a viták, egyeztetések, tárgyalások természetes velejárói a szervezeti és a közösségi létnek, velem is megesett, hogy bíróság elé kényszerített az ellenérdekelt fél. Pernyertesként is merem állítani, hogy a győzelem íze néha keserédes és a pereskedés sem mentes a „mellékhatásoktól”.

Számomra mindig is fontos volt a győztes-győztes megállapodások elérése; meglehet, az üzleti mediációval már a ’90-es évek közepén foglalkoztam elméleti szinten, pár éve jutottam arra az elhatározásra, hogy megszerezzem a gazdasági mediátori képzettséget. Az alapképzést követően folyamatosan részt veszek továbbképzéseken és gyakorlatokon.

2022-ben csatlakoztam a Win-Win Válási és Gazdasági Mediátorok Egyesületéhez.

Ezzel a tudásanyaggal a hátam mögött tudok megbízható társa lenni cégeknek, magánszemélyeknek vitáik rendezésében.

 

Szakmai és munkahelyi tapasztalatok

0 +

Szakmai rendezvény

0 +

Tréning

0 +

Akkreditált képzés

Gyakran ismételt kérdések

Küldjön üzenetet!

Email:

info@comediator.hu

Telefon:

+ 36 30 999 1818